Adoptie van robotica werkt alleen als alle stakeholders aan boord zijn

Gezamenlijk plannen en dialoog tussen diverse beroepsgroepen en stakeholders is essentieel bij het implementeren van AI en robotica. Onderzoek van het VTT Technical Research Centre of Finland, een Fins publiek instituut, in de zorgsector heeft dit uitgewezen.

Vanwege de vergrijzing en het personeeltekort in de zorg kijken veel zorgaanbieders naar robotisering om het serviceniveau op peil te houden. Gezien de aard van het werk is robots inzetten ter ondersteuning echter niet zo straight-forward als dat voor sommige andere projecten is. Zorg en welzijnswerk is in beginsel mensenwerk.

De onderzoekers hebben de implementatie van een state of the art gerobotiseerd logistiek systeem getest. Net als in Nederland, staat de implementatie van geautomatiseerde logistieke systemen nog in de kinderschoenen. Het Seinäjoki Hospitaal zal met 5 tot 8 bezorgrobots dan ook één van de pioniers zijn. Tijdens de studie is een pilot gedraaid met 2 van deze robots.

Ziekenhuizen hebben normaliter 24/7 te maken met leveringen, het systeem heeft de beschikbaarheid van voorraden verbeterd en congestie op de gangpaden aanzienlijk verminderd. Ook zijn de personeelskosten en de fysieke belasting van het werk gedaald. Het personeel is ook overwegend positief over de robots.

Natuurlijk heeft de introductie van een dergelijk systeem verschillende effecten op de beroepsgroepen die in een dergelijke organisatie samenkomen. Vooral de mate waarin men het gevoel heeft controle over het eigen werk te hebben, is samen met waardering voor het werk een belangrijke factor.

Uit de studie is gekomen dat zorgvuldigheid bij het plannen, de pilots en de implementatie essentieel zijn. “Terwijl het systeem wordt uitgebreid met nieuwe robots en typen leveringen, zal er nog meer begeleiding, communicatie en dialoog nodig zijn dan voorheen. gezamelijk plannen met de verschillende stakeholders zorgt er voor dat de implementatie zo soepel mogelijk verloopt. Zo is het makkelijker de beoogde voordelen te realiseren.” zegt Inka Lappalainen, Senior Scientist van het ROSE project hierover.

Bron: ROSE project

Category: spotlight