Tada Toolkit

Data is overal! Big data, small data, persoonlijke data. Maar wat gebeurt er met die data? Van wie zijn de datasets? Profiteert iedereen er evenredig van? En wie ontwikkelt de algoritmen? Het zijn vragen die in elke snel digitaliserende regio leven. Een groep professionals is op uitnodiging van de Economic Board aan de slag gegaan met deze vragen. De uitkomst is een manifest: TADA!

“Data dreigen steeds meer in de hoek te komen van controle en argwaan. Wij draaien het om. Transparantie, privacy, verantwoording, eigendom, beheersbaarheid en ethiek kunnen volgens ons kansrijke uitgangspunten zijn voor het ontwerp van een verantwoorde digitale stad zijn.” _ Willem Koeman (Amsterdam Economic Board)

Daarom hier zes uitgangspunten om duidelijk over data te kunnen zijn:

01. Inclusief
Onze digitale stad is inclusief. We houden rekening met de verschillen tussen individuen en groepen, zonder gelijkwaardigheid uit het oog te te verliezen.

02. Zeggenschap
Data en technologie moeten bijdragen bij aan vrijheid van bewoners. Data zijn dienend. Om het leven vorm te geven naar eigen inzicht, zelf informatie te verzamelen, kennis te ontwikkelen, ruimte te vinden om jezelf te organiseren.

03. Menselijke maat
Data en algoritmen hebben niet het laatste woord. menselijkheid gaat altijd voor. We laten ruimte voor onvoorspelbaarheid. Mensen hebben het recht om digitaal vergeten te worden. Zo blijft er altijd ruimte voor een nieuwe, schone start.

04. Open en transparant
Welke data worden verzameld? Waarvoor? En met welke uitkomsten en resultaten? Daarover zijn we altijd transparant.

05. Legitiem en gecontroleerd
Bewoners en gebruikers hebben zeggenschap over de vormgeving van onze digitale stad. De overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven faciliteren dit. Zij monitoren de ontwikkeling en de maatschappelijke gevolgen.

06. Van iedereen – voor iedereen
Data die overheden, bedrijven en andere organisaties uit de stad genereren en over de stad verzamelen zijn gemeenschappelijk bezit. Iedereen kan ze gebruiken. Iedereen kan er voordeel van hebben. Hier maken we gezamenlijk afspraken over.

Ook meedoen?
Klik hier om het manifest te ondertekenen (160 mensen gingen je al voor!) of klik hier om de toolkit te downloaden.
 

Hanneke
Latest posts by Hanneke (see all)

Category: Nieuws

Discover more: > >