data.overheid.nl

Het dataportaal data.overheid.nl bestaat uit een register met informatie over datasets van Nederlandse overheden. Daarnaast biedt het ondersteuning bij het openbaar maken van data. Dat doet data.overheid.nl door feedback te verwerken, te helpen bij het aanmelden en zoeken van datasets en door bij te dragen aan kennis over open data.

Data.overheid.nl biedt een actueel overzicht van alle beschikbare datasets binnen de Nederlandse overheid. Het dataportaal verwijst naar de vindplaats en/of naar de organisaties en contactpersonen achter een dataset. De functie wordt ingevuld door: het dataregister en de synchronisatie-functies met databronnen van overheidsorganisaties.

Overheidsdata is bruikbaar als deze van goede kwaliteit en relevant is. De metadata moet daarom zoveel mogelijk vertellen over de context en beschikbaarheid van de data. Daarom controleren en verbeteren wij de vindbaarheid en kwaliteit van datasets.

Volg @opendata op Twitter.

Hanneke
Latest posts by Hanneke (see all)

Category: Partners