5 vragen aan Paul Suijkerbuijk (open data)

Paul Suijkerbuijk is de drijvende kracht achter open data bij de Nederlands overheid. Hij helpt overheidsorganisaties met het openen van data door ondersteuning te geven op het vlak van organisatie, beleidsvraagstukken en techniek. Op Europees gebied werkt Paul Suijkerbuijk als innovatie expert voor de Europese Commissie. AI for Good stelde hem vijf vragen!

1. Jij zet je in voor Open Data bij de Overheid. Waar ben je het drukst mee?

Ik werk vooral aan bewustwording, bewustwording dat er binnen de overheid veel data is, dat die data niet voor de eigen processen hartstikke belangrijk is, maar ook voor anderen. En juist die mensen die met een andere blik naar data kijken of daarmee werken zorgen voor andere inzichten / innovaties. Die andere inzichten zijn meestal een waardevolle aanvulling, maar kunnen ook wel eens lastig zijn. Als er kritische vragen gesteld worden op de detaildata van een begroting wordt dat wel eens ingewikkeld gevonden.

2. Wat merkt de burger ervan?

In het dagelijks leven reizen en verblijven wij in de openbare ruimte een stuk aangenamer omdat er open data is. Files op snelwegen, weersinformatie, openbaar vervoersinformatie, plattegronden en kaarten waarop al deze informatie staat, stuk voor stuk open data bronnen die het leven eenvoudig maken. Maar er is nog meer informatie die wellicht niet direct iedereen zal raken maar wel van een groot belang is voor onze maatschappij, dan gaat het over openheid over de inkoop die gedaan wordt door het rijk of de verslagen van raadsvergaderingen in gemeenten die openbaar beschikbaar komen. Op die manier kun je precies zijn hoe politieke processen verlopen.

3. Wat is je tip aan andere professionals die klagen dat het zo moeilijk is om “aan data te komen”?

Maak gebruik van wetten! We hebben de wet openbaarheid van bestuur die waarmee veel informatie openbaar gemaakt kan worden. Aanvullend daarop is de wet hergebruik overheidsinformatie beschikbaar, een wet die er toe leidt dat data ook in herbruikbare > data vorm beschikbaar gesteld moet worden. Verder kunnen er via data.overheid.nl ook nog data verzoeken ingediend worden.

4. Wat is een actuele case waar je enthousiast over bent?

Inmiddels kunnen we beter spreken over waterlaagte. Toepassingen die direct aan het waterpeil raken zijn natuurlijk apps die waterstanden laten zien voor scheepvaart. Een mooie toepassing op dit vlak is waterkaart.net. Maar water zit ook in de bodem en dan worden neerslag hoeveelheden opeens van belang voor boeren. Die is weer terug te vinden op www.droogtemonitor.nl

5. Daarnaast ben je een connector. Je bent consortia aan het smeden. Kun je daar iets meer over vertellen?

Los van het werk wat ik doe voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken werk ik ook aan een innovatiecollectief. Een verzameling van mensen die organisaties kunnen helpen met het “internaliseren” van innovatie capaciteit. Zeg maar, zelf innovaties toepassen vanuit eigen kennis en kunde, zonder dat je mensen van buiten nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen. Het absurdistische is dan wel dat je daarvoor het innovatiecollectief moet inhuren. Hartstikke krom natuurlijk, maar op het moment dat je je hier bewust van bent valt het wel mee denk ik.

Meer over Paul?
Volg hem op Twitter of link met hem op LinkedIn.

Hanneke
Latest posts by Hanneke (see all)

Category: Partners

Discover more: >