spotlight

A national AI course

Following the ever inspring initiative in Finland, we are proud to be part of a national program in which the basic elements of AI are explained to a broader audience.

Innovation Origins writes: Starting in January, the Netherlands will have its national AI course. The aim of the course is to inform as many Dutch people as possible about the basic principles of artificial intelligence (AI). The initiators hope to reach 1% of the Dutch population – about 170,000 people – with the online course.

Read More

> Read full A national AI course post


From university startup to world domination

We sat down with Tijmen Blankevoort, the CTO at Scyfer which was acquired by Qualcomm last year.

It was a gathering inspired by the Actor’s Studio format: inviting a successful person and then reconstructing the steps that have lead to to their success.

The interview was divided into three parts of Tijmen’s life: Read More

> Read full From university startup to world domination post


Adoptie van robotica werkt alleen als alle stakeholders aan boord zijn

Gezamenlijk plannen en dialoog tussen diverse beroepsgroepen en stakeholders is essentieel bij het implementeren van AI en robotica. Onderzoek van het VTT Technical Research Centre of Finland, een Fins publiek instituut, in de zorgsector heeft dit uitgewezen.

Vanwege de vergrijzing en het personeeltekort in de zorg kijken veel zorgaanbieders naar robotisering om het serviceniveau op peil te houden. Gezien de aard van het werk is robots inzetten ter ondersteuning echter niet zo straight-forward als dat voor sommige andere projecten is. Zorg en welzijnswerk is in beginsel mensenwerk.

De onderzoekers hebben de implementatie van een state of the art gerobotiseerd logistiek systeem getest. Net als in Nederland, staat de implementatie van geautomatiseerde logistieke systemen nog in de kinderschoenen. Het Seinäjoki Hospitaal zal met 5 tot 8 bezorgrobots dan ook één van de pioniers zijn. Tijdens de studie is een pilot gedraaid met 2 van deze robots.

Ziekenhuizen hebben normaliter 24/7 te maken met leveringen, het systeem heeft de beschikbaarheid van voorraden verbeterd en congestie op de gangpaden aanzienlijk verminderd. Ook zijn de personeelskosten en de fysieke belasting van het werk gedaald. Het personeel is ook overwegend positief over de robots.

Natuurlijk heeft de introductie van een dergelijk systeem verschillende effecten op de beroepsgroepen die in een dergelijke organisatie samenkomen. Vooral de mate waarin men het gevoel heeft controle over het eigen werk te hebben, is samen met waardering voor het werk een belangrijke factor.

Uit de studie is gekomen dat zorgvuldigheid bij het plannen, de pilots en de implementatie essentieel zijn. “Terwijl het systeem wordt uitgebreid met nieuwe robots en typen leveringen, zal er nog meer begeleiding, communicatie en dialoog nodig zijn dan voorheen. gezamelijk plannen met de verschillende stakeholders zorgt er voor dat de implementatie zo soepel mogelijk verloopt. Zo is het makkelijker de beoogde voordelen te realiseren.” zegt Inka Lappalainen, Senior Scientist van het ROSE project hierover.

Bron: ROSE project

> Read full Adoptie van robotica werkt alleen als alle stakeholders aan boord zijn post